SMR 111 Комплект - лични портативни радиостанции

SMR 111

Комплект - лични портативни радиостанции

  • До 5 км обхват в равнинна открита местност
  • 8 канала с 38 CTCSS кода
  • Сканиране на каналите
Повече информация за SMR 111

Мобилни устройства и таблети

Телекомуникация

Уоки-токи Уоки-токи

Таблети

Таблети Таблети

Четец за електронни книги и игри

Игри Игри